zona
31 شهریور 1401 - 01:23

گروسی باز هم برای بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران زیاده خواهی کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تکرار زیاده خواهی درباره بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی زیاده خواهی درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تکرار کرد.

المللیتأسیساتبر اساس این گزارش، «رافائل گروسی» مدعی شد: ما انتظار داریم که ایران به صورت کامل به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود پایبند باشد.

تأسیساتمدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در عین حال نسبت به دیدار با مقامات ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد.

المللیگروسی در بخشی دیگر از سخنانش از تلاش برای ایجاد منطقه امن در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین خبر داد و افزود که دیدارهایی را در این زمینه انجام داده است.

زاپروژیاوی گفت: ما مذاکرات عملی را پیرامون ایجاد منطقه امن پیرامون این نیروگاه با اوکراین و روسیه آغاز کردیم اما موضوع پیچیده است. ما نیازمند حصول پیشرفت در زمینه تخلیه این نیروگاه از هرگونه حضور نظامی هستیم. ما برای گفتگو پیرامون این نیروگاه هفته‌ها مجال نداریم بلکه باید در نزدیکترین زمان ممکن به آن پایان دهیم.

نزدیکترینمدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: اواضع در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا بازی با آتش است و ما سعی داریم از آن جلوگیری کنیم.

المللیاواضعزاپروژیا

منبع: مهر
شناسه خبر: 751031